Livet som Plural

Livet som Plural

Menu

Referenser och länkar

Splittrade själar. Om dissociation, en antalogi 2019.

Editor: Linnéa Regnlund

Publisher: BoD - Books on Demand, Stockholm, Sweden

Om dissociation har även böcker publicerade 2020 (Våga läka), 2021 (Där ingen kunde nå mig) och en kommande 2022.

-------------------------------------------

Att hantera traumerelaterad dissociation. Färdighetsträning för patienter och deras terapeuter.

Av: Suzette Boon, Kathy Steele och Onno Van Der Hart

Publisher: Insidan förlag, 2012

‐----------------------------------------

Kroppen håller räkningen. Hjärna, sinne och kropp vid läkning efter psykiskt trauma.

Av: Bessel van der Kolk

Publisher: Akademius förlag, 2021

---------------------------------------

Trauma, psykoterapi vid posttraumatisk och dissociativ problematik.

Av: Anna Gerge

Tryck: ScandBook AB, Falun 2016

_______________________________

Där skam var skall stolthet växa. Fasspecifik traumabehandling.

Av: Kristina Lander

Tryck: Malmö, 2021

________________________________

------------‐---------------------------