Livet som Plural

Livet som Plural

Menu

DID-boken

Vi har skapat en pdf-bok för dissociativa system. Boken har utrymme för att skriva systemregler, information om "kroppen", sidor om delpersonligheterna och systemkartor.

Pdf filen kostar 150kr och finns att köpa på Etsy alt. via vår mail livetsomplural@gmail.com. Pengarna kommer framförallt gå till att driva livetsomplural då detta kostar en del.

Har du inte 150kr över men är i behov av DID-boken så kontakta oss på mailen så löset vi nått.