Livet som Plural

Livet som Plural

Menu

DID-boken

Vi har skapat en pdf-bok för dissociativa system. Boken har utrymme för att skriva systemregler, information om "kroppen", sidor om delpersonligheterna och systemkartor.

Pdf filen får du genom att skicka ett mail till livetsomplural@gmail.com